Et kunstnerisk møde

I billedet “In focus” ser man en påklædt kvinde omfavne en mand med bar overkrop. Kvindens overdel er dækket med en tynd orange farve, hvorimod manden fremstår i sort-hvid. Mødet mellem de to gurer forekommer at være en slags mediebegiven- hed med dertil hørende billboard-baggrund og photo opportunity, men det er samtidig et meget rammende billede på mødet mellem kunstnerne bag billedet: Fotografen Lars Horn og maleren Henrik Juhl Andersen.

De to kunstnere repræsenterer nemlig to forskellige kunstneriske verdener, som er bragt sammen i mixed-media-projektet ”NYC in Colors”: På den ene side det afsøgende og panorerende fotogra , der med gra sk præg- nans indfanger storbyens liv og dens forskel- lige rum – og på den anden side maleriet, der via farvens ekspressive kra forlener samme byrum med såvel poetiske, eksistentielle som apokalyptiske betydningsdimensioner. Samarbejdet mellem Horn og Andersen giver altså anledning til en række forskellige billeder, der i nogle tilfælde er stærkt bundet til det topografiske afsæt i New York City, men som i andre tilfælde løser sig fra stedets speci citet for at blive mere generelle sindbill- eder på en global storbymentalitet – eller på den menneskelige eksistens slet og ret.

©2021 Horn/Andersen

or

Log in with your credentials

Forgot your details?